Eerste EIB-leningsovereenkomst Oosterweel ondertekend

  • 12 april 2019

De Europese Investeringsbank en de Vlaamse Regering hebben de eerste schijf van een leningsfaciliteit ondertekend in het kader van het Oosterweelproject. Minister Weyts (Mobiliteit), Minister Peeters (Financiën) en Directeur-Generaal van EIB, Luca Lazzaroli, ondertekenden op 12 april in het Errerahuis in Brussel het contract voor de eerste 150 miljoen euro.

Oosterweel is het grootschalig mobiliteitsproject dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de ruime Antwerpse regio (haven, stad en omgeving) moet verbeteren. De kostprijs van dit project wordt geraamd op 3.5 miljard euro. De EIB is bereid om tot 1 miljard euro vrij te maken voor de realisatie ervan. De deelname van de EIB aan het Oosterweelproject maakt het voor Vlaanderen goedkoper (lagere rentevoet en langere looptijden) om dit project te financieren.

Minister Weyts: “De Europese Investeringsbank stelt haar vertrouwen in het Oosterweelproject: één van de grootste mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten van deze eeuw in Europa. Amper een paar jaar geleden geloofde niemand nog in dit project, maar we hebben stap voor stap elke molensteen van rond de nek gehaald en nu is het geloof op alle banken heel erg groot.”

Minister Lydia Peeters: “De gunstige financieringsvoorwaarden die de Europese Investeringsbank nu aanbiedt, zullen andere investeerders overtuigen om mee hun schouders onder het project te zetten. Finaal resulteert dit in een globaal lagere rentekost, wat zowel de Vlaamse begroting als de burgers, en in het bijzonder de toekomstige gebruikers van de Oosterweelverbinding, ten goede komt.”

EIB Directeur-Generaal Luca Lazzaroli: “De EIB is niet alleen maar een bank, maar ook een Europese Instelling met een heel duidelijk doel: het verbeteren van mensenlevens middels haar investeringen. De EIB heeft door de jaren herhaaldelijk haar geloof in het project uitgesproken en wij zijn blij dat het project nu onderweg is. We verwachten dat de Oosterweelverbinding niet alleen de leefbaarheid, maar ook de mobiliteit in de regio rond Antwerpen duidelijk zal verbeteren en zijn blij dit project te kunnen steunen.”

Europese Investeringsbank

Oosterweel