Doelstellingen internationale klimaatfinanciering ruimschoots behaald

  • 21 december 2018

Tijdens de laatste ministerraad van 2018 keurde de Vlaamse Regering een pakket van 11,5 miljoen euro internationale klimaatfinanciering goed. In totaal maakt de Vlaamse Regering dit jaar 15 miljoen euro vrij voor internationale klimaatfinanciering. Hierdoor is de doelstelling om jaarlijks 14,5 miljoen euro bij te dragen, ruimschoots gehaald.

De afgelopen drie jaar bedroeg het Vlaams engagement gemiddeld meer dan 15 miljoen euro per jaar. Dat is ongeveer een half miljoen euro meer dan de doelstelling waartoe Vlaanderen zich verbond binnen de intra-Belgische lastenverdeling op vlak van klimaatfinanciering.

Ongeveer 10 van de 15 miljoen euro van de in 2018 aangegane engagementen komen boven de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Vijf miljoen euro is afkomstig van de provisiereserve van de algemene uitgavenbegroting. En ongeveer vijf miljoen komt uit het Vlaams Klimaatfonds. Dit fonds verzamelt alle inkomsten uit de verkoop van emissierechten die vervolgens opnieuw geïnvesteerd worden in klimaatbeleid in binnen- en buitenland.

De 15 miljoen euro internationale klimaatfinanciering gaat naar:

  • Green Climate Fund (5 miljoen euro): Dit is wereldwijd het belangrijkste financieringskanaal voor internationale klimaatfinanciering. Het fonds streeft naar een gelijke verdeling tussen projecten gericht op mitigatie (beperken van de uitstoot) en adaptatie (aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering).
  • Oproep lokale projecten Zuid-Afrika ‘Verhogen van Klimaatweerbaarheid’: In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor lokale projecten in Zuid-Afrika die bijdragen tot een verhoogde klimaatweerbaarheid van het land. In totaal dienden 80 organisaties een projectvoorstel in. Een gemeenschappelijke evaluatiecommissie van Vlaamse en Zuid-Afrikaanse vertegenwoordigers (het Zuid-Afrikaanse Departement of Environmental Affairs) selecteerden 7 projecten, goed voor een totale bijdrage van bijna 7 miljoen euro.
  • UNDP Malawi (2.5 miljoen euro) : Het gesteunde project haakt in op de Vlaamse inspanningen voor het versterken van de lokale bestuurskracht op vlak van klimaat in 2 districten in Malawi.  UNDP zal lokale gemeenschappen in deze districten ondersteunen bij het uitvoeren van adaptatiemaatregelen.
  • De samenwerking tussen I-Propeller en Ashoka: Het doel van het project is Afrikaanse sociale ondernemers op vlak van klimaat te laten uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. Het project voorziet ook in actieve samenwerking en uitwisseling met Vlaamse ondernemingen. Vlaanderen trekt 600.000 euro uit voor dit innovatieve multi-actorpartnerschap.

Vlaamse bijdrage internationale klimaatfinanciering