Consultatie over toekomstig cohesiebeleid

  • 12 september 2018

Op 12 september organiseerden het Departement Buitenlandse Zaken en Vleva een publieke informatie- en consultatiesessie over het toekomstige cohesiebeleid in de context van het meerjarig financieel kader 2021-2027. Meer dan 60 organisaties en bedrijven waren vertegenwoordigd.  

De Europese Commissie presenteerde in mei haar voorstellen voor het nieuwe cohesiebeleid na 2020. Met het cohesiebeleid wil Europa de welvaartsverschillen tussen regio's en lidstaten verkleinen en de ontwikkeling van de hele EU op lange termijn stimuleren. Ook voor het welvarende Vlaanderen is het cohesiebeleid van groot belang. Vlaamse bedrijven en organisaties kunnen immers beroep doen op Europese subsidies voor onder meer de bevordering van de kenniseconomie of de uitbouw van de circulaire economie.

Tijdens de sessie gaven de steden aan dat hun rol bij het vormgeven en uitvoeren van het cohesiebeleid best versterkt kan worden. Ook werd benadrukt dat grensoverschrijdende samenwerking mogelijk moet blijven. Verder waren er vragen over de rol van het Europees Sociaal Fonds Plus bij het nastreven van sociale inclusie.

Karel Boutens, raadgever economie en innovatie op het kabinet van minister Muyters,deelde de inschatting van de Vlaamse Regering op de Commissie-voorstellen mee. De Vlaamse Regering benadrukte het belang van een focus op innovatie (waaronder het Vanguard initiatief) voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de nood om Interreg nog meer toe te spitsen op domeinen met Europese toegevoegde waarde. Verder vindt de Regering dat de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk moet verdergezet worden. De Vlaamse Regering wil het Europees Sociaal Fonds Plus meer gedefinieerd zien als arbeids- en werkgelegenheidsinstrument zodat Vlaamse uitdagingen, zoals het inzetten op werkbaar werk, aangepakt kunnen worden.  

Het Departement Buitenlandse Zaken organiseert ook een online bevraging over het toekomstig cohesiebeleid. Na het afsluiten van de online bevraging op 20 september zal het departement een verslag van deze consultatieronde opmaken en begin oktober voorleggen aan de Vlaamse Regering.