Conferentie op hoog niveau over EU cohesiebeleid

  • 29 september 2020

Op 29 september nam Algemeen Afgevaardigde Axel Buyse deel aan de conferentie over de uitvoering en strategische oriëntatie van de toekomstige instrumenten van het EU-cohesiebeleid.

Afgevaardigde Buyse, die België vertegenwoordigde tijdens de conferentie, bevestigde in zijn interventie het belang van de bestaande instrumenten van het cohesiebeleid zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds.

Hij besprak ook de mogelijke synergiën tussen deze bestaande en nieuwe instrumenten zoals de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht en REACT-EU.

Hij benadrukte ten slotte dat deze instrumenten de regio’s in staat moeten stellen om het hoofd te bieden aan verschillende uitdagingen. Vlaanderen moet immers niet enkel de COVID-19-crisis bestieren, maar ook de gevolgen van de Brexit opvangen.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie