Brexit hakt stevig in op EU economische sectoren met grote jobverliezen tot gevolg

  • 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni werd een nieuwe brexit impact studie van de KU Leuven voorgesteld aan een breed publiek van Europese diplomaten, internationale pers en Vlaamse stakeholders. De studie werd uitgevoerd door professor Hylke Vandenbussche in opdracht van het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken.

De studie brengt in kaart in welke mate brexit een negatief effect heeft op de Europese waardenketens. Het is duidelijk dat Vlaanderen, zowel bij een brexit met akkoord als bij een no-deal brexit ernstige gevolgen zal ondervinden. Daarnaast analyseert de studie ook de sectorale impact van brexit op elk van de EU-lidstaten. Nieuw in deze studie van prof. Vandenbussche is dat er rekening gehouden wordt met zowel de directe als de indirecte handelsstromen. Hierdoor kan er meer in detail gekeken worden naar welke sectoren het hardst getroffen worden. Deze studie zal ongetwijfeld het Brexit-debat verder voeden gezien de vele interessante en verrassende resultaten.

Een van de lessen die uit de studie kan getrokken worden is dat niet enkel lidstaten die zich geografisch dicht bij het VK bevinden, ernstig geraakt worden door brexit. Een ‘no deal’ creëert geen kloof tussen Oost-West, maar maakt duidelijk dat over heel de EU meerdere lidstaten geconfronteerd zullen worden met specifieke sectorale uitdagingen. Dit hoeft niet te verbazen gezien Europese waardenketens enorm vervlochten zijn binnen de Europese interne markt. De rol van havens is daarin cruciaal. Daarnaast bevestigt de studie dat het verschil tussen een soft of een hard brexit op economisch vlak enorm is.

Gezien de omvang van het sectoraal job verlies doorheen Europa ten gevolge van de verstoorde waardenketens bij no-deal, is er nood aan Europese solidariteit om deze negatieve impact op te vangen en de getroffen regio’s te ondersteunen. De EU-begroting dient hiervoor maximaal ingezet te worden.

De volledige studie en de belangrijkste lessen die Vlaanderen hieruit trekt zijn raadpleegbaar via deze link.