Ambitieus Vlaanderen eist plek op Europees podium

  • 10 juli 2019

Kersvers viceminister-president en minister van Buitenlands Beleid Ben Weyts hield vandaag zijn eerste 11 Juli speech voor het diplomatiek korps. Hij schetste een zelfzeker en ambitieus Vlaanderen; klaar voor een koppositie binnen de Europese Unie.

Minister Weyts keek kort terug op de voorbije regeerperiode en zette enkele verwezenlijkingen op een rij.

De Vlaamse economie blaakt dan ook van gezondheid. Er zijn in de voorbije regeerperiode 145.000 jobs bijgekomen. … We investeren nu al vol in grensoverschrijdende infrastructuurprojecten. Denk aan de nieuwe sluis bij Terneuzen … Het 3RX project staat terug op de rails … En met de ondertekening van het Grensleie-Verdrag is de Seine-Scheldeverbinding een feit.

Maar Minister Weyts keek ook vooruit. Vol ambitie en geloof in eigen kunnen. Zeker binnen de Europese Unie. “Vlaanderen is perfect geplaatst om wat ik noem “het Europees gezond verstand” vorm te geven. Een nuchtere, assertieve houding, niet gebaseerd op voorschriften of verheven idealen, maar wel geworteld in gezond verstand.

Om dit  te illustreren haalde hij de brexit of de gevolgen van een no-deal aan. “We hebben oplossingen nodig die onze economie beschermen. … De Vlaamse Regering pleit onvoorwaardelijk voor een Brexit Adjustment Fund voor de zwaarst getroffen regio’s… en voor een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk gericht op goede handelsrelaties met minimale frictie en maximale samenwerking.”

Verder reikte Minister Weyts ook de hand en benadrukte het belang van samenwerking. Hij gebruikte hiervoor een wieler-uitdrukking :”U mag ons wiel hebben, wij vragen het uwe. Wij zullen het allebei nodig hebben om successen te boeken.

pdf bestandFlanders Day speech by Minister Ben Weyts 10 July 2019 (66 kB)

Meer foto's