3de landenstrategie met Malawi gelanceerd in Lilongwe

  • 25 februari 2019

Op 25 februari lanceerde de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuid-Afrika de derde landenstrategienota (2019 - 2023) voor ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Malawi in Lilongwe. Tijdens het evenement waren meer dan 60 genodigden aanwezig, waaronder lokale partners, internationale donoren en leidend ambtenaren. Eregast was Joseph Mwanamvekha, minister van Landbouw, Irrigatie en Waterontwikkeling. 

Algemeen Afgevaardigde Geraldine Reymenants benadrukte tijdens haar speech het belang van de ontwikkelingssamenwerking in zuidelijk Afrika. Als kleine maar betrouwbare donor focust Vlaanderen zich op een beperkt aantal landen (Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika) en werkt samen met alle relevante stakeholders, waaronder de overheid, het maatschappelijk middenveld en de privésector. Minister Joseph Mwanamveka bedankt de Vlaamse Regering voor haar inspanningen doorheen de jaren.

Nikolas Bosscher, Adjunct Algemeen Afgevaardigde, deelde de belangrijkste punten van de toekomstige samenwerking tussen de regeringen van Malawi en Vlaanderen zoals beschreven in de landenstrategienota. "In de voorbije 5 jaar werd opmerkelijke vooruitgang geboekt in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem. Door de ontwikkeling van een duurzame en slimme landbouw te blijven ondersteunen, zal Vlaanderen bijdragen tot een betere voedselzekerheid en voedselveiligheid in Malawi."

Vlaanderen stelt 25 miljoen euro ter beschikking voor dit samenwerkingsprogramma voor 2019-2023. In lijn met de vorige strategie zullen de inspanningen gericht zijn op het verbeteren van de landbouwsector, met een specifieke focus op marktgerichte landbouw en duurzaam landbeheer. Extra aandacht gaat naar het waarborgen van gelijke kansen voor vrouwen en jongeren en het ondersteunen van het lopende decentralisatieproces binnen de landbouwsector.

LSNIII kan hier worden geraadpleegd