4.5 miljoen euro voor internationale bestrijding van klimaatverandering

  • 17 mei 2019

De Vlaamse Regering keurde tussen 3 en 17 mei verschillende subsidies goed voor duurzame klimaatprojecten. De drie subsidies dragen bij aan de ambitie van Vlaanderen om de klimaatweerbaarheid van Zuidelijk Afrika verder te versterken.

De Vlaamse Regering kende in totaal een bijdrage toe van ongeveer 4,5 miljoen euro aan drie innovatieve klimaatprojecten in Afrika:

  • Een eerste subsidie werd op 3 mei goedgekeurd aan Enabel voor het project ‘Climate smart’ ontwikkeling in Mozambique. Enabel is de allereerste speler op het Afrikaans continent om via batterijvrije, door zonne-energie aangedreven technologie brak water drinkbaar en veilig te maken. Zo draagt Enabel bij tot het terugdringen van wateroverdraagbare ziektes zoals cholera.
  • De Vlaamse Regering kende daarnaast het Wereldvoedselprogramma in Mozambique een subsidie toe van 2.5 miljoen euro. De algemene doelstelling van het project is het versterken van de weerbaarheid van 16.000 huishoudens in de meest door getroffen districten van Tete en Gaza. Het project heeft tot doel om deze huishoudens zelfredzaam te maken in de context van klimaatverandering. Dankzij de bijdrage van Vlaanderen aan WFP, werd een extra 10 miljoen euro cofinanciering gegenereerd, afkomstig van Green Climate Fund en de Europese Commissie.
  • Een derde subsidie werd voorzien aan het African Climate Change Fund (ACCF) van de AfDB. Dit fonds wil tegemoet komen aan de vaststelling dat  Afrikaanse landen meer moeilijkheden ondervinden om klimaatfinanciering aan te trekken. Door via dit fonds 1 miljoen euro in te zetten op climate finance readiness in deze landen, draagt Vlaanderen ertoe bij dat miljoenen dollars internationale klimaatfinanciering ook effectief terecht komen bij de Afrikaanse landen, die de grootste klimaatnoden ondervinden. 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika