2 miljoen euro voor gezondheidssector in Mozambique

  • 26 oktober 2018

Op 26 oktober keurde de Vlaamse Regering de subsidie van 2 miljoen euro aan PROSAUDE, het gemeenschappelijk fonds voor de financiering van de gezondheidssector in Mozambique, goed. Met de steun aan PROSAUDE wil de Vlaamse regering het gezondheidsbeleid en de gezondheidssector in Mozambique verder helpen ondersteunen en versterken.

Mozambique blijft sterk afhankelijk van buitenlandse hulp. Naast algemene begrotingssteun wordt er ook gewerkt met een systeem van sectorsteun waarbij donoren een specifieke sector financieren, de zogenaamde Sector Wide Approach (SWAp). Mozambique ontwikkelde SWAp’s in vijf sectoren: gezondheid, onderwijs, landbouw, water en openbare werken. PROSAUDE is het financieringsinstrument voor de gezondheidszorg. De Mozambikaanse overheid en de internationale donoren beheren samen PROSAUDE op basis van jaarlijkse planningscycli en controlemechanismen.

Mozambique is één van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2008 voorziet Vlaanderen een jaarlijkse bijdrage van 2.000.000 euro aan het fonds.

Partnerland Mozambique