10e Consultatie Ontwikkelingssamenwerking in Pretoria

  • 15 oktober 2019

Op dinsdag 15 oktober vond in Pretoria het 10de bilateraal overleg over ontwikkelingssamenwerking plaats tussen de Vlaamse en Zuid-Afrikaanse Regering. Het voornaamste doel van deze bijeenkomst was om de projecten van het vorige samenwerkingsprogramma met Zuid-Afrika (2011 – 2016) te evalueren en de stand van zaken van de huidige samenwerking te bespreken.

"Een tussentijdse evaluatie van de lopende projecten, is van groot belang om het samenwerkingsprogramma met ons partnerland beter te kunnen opvolgen, projecten op elkaar af te stemmen en na te denken over de toekomst," benadrukte Algemeen Afgevaardigde Geraldine Reymenants. 

Vlaanderen kende 25 miljoen euro toe aan de nieuwe landenstrategie met Zuid-Afrika (2017-2020). Zowel de Vlaamse als de Zuid-Afrikaanse Regering streven naar het zoeken van innovatieve oplossingen voor de huidige uitdagingen rond de klimaatverandering, met als einddoel 'de realisatie van een inclusieve samenleving en de bevordering van een inclusieve groene economie'. Projecten worden uitgevoerd door meerdere actoren, waaronder de overheid, het maatschappelijk middenveld, multilaterale organisaties en de academische wereld.

Tijdens de consultatie waren volgende partners aanwezig: Afvaardiging van de Vlaamse Regering, the National Treasury, the Department of Environment, Forestry and Fisheries (DEFF), the Department of Trade, Industry and Competition (DTIC), the Government Technical Advisory Centre (GTAC) and the Industrial Development Corporation (IDC).