Nieuws

  • 11 januari 2019
Flemish Parliament Committee Culture

Commissie Cultuur maakt kennis met museumlandschap Wenen

Op 11 januari bracht de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een werkbezoek aan Wenen.
Political Dialogue EU - Malawi
  • 10 januari 2019

Vlaanderen aanwezig tijdens Politieke Dialoog EU-Malawi

Op 10 januari vond in Lilongwe het politieke dialoog tussen de Regering van Malawi en de Europese Unie plaats. Nikolas Bosscher, plaatsvervangend Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, vergezelde de EU-delegatie namens België.
UN AIDS
  • 27 december 2018

Blijvend engagement voor strijd tegen AIDS en hiv

De Vlaamse Regering keurde op 27 december 2018 de vernieuwing van het partnerschap met UNAIDS voor 2019 en 2020 goed. Aan het partnerschap is een subsidie van 1,5 miljoen euro voor deze twee jaar verbonden.
Representative Axel Buyse appointed as Officer in the Order of Orange-Nassau
  • 13 december 2018

AAVR Axel Buyse benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Op 13 december werd Algemeen Afgevaardigde Axel Buyse benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Filip Dhavé en Gaetan Poelman
  • 10 januari 2019

Gaëtan Poelman van start als nieuwe afgevaardigde in Parijs

Op 1 januari ging Gaëtan Poelman van start als nieuwe Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Parijs.
Best wishes 2019
  • 24 december 2018

Beste wensen voor 2019

De directieraad en alle medewerkers van het departement wensen u en uw dierbaren fijne feesten en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Tot in 2019!
EU Export Control Forum 2018
  • 13 december 2018

Vlaamse exportcontrole stelt academisch outreach voor op EU forum

Op 13 december organiseerde de Europese Commissie het Exportcontroleforum 2018. Voor het tweede jaar op rij nodigde de Commissie het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken uit om deel te nemen aan de panelgesprekken.
Cover LSN Malawi 2019 - 2023
  • 1 januari 2019

Derde landenstrategienota Malawi: focus op landbouwsector

Op 1 januari ging de derde Landenstrategienota 2019 – 2023 voor de ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Malawi in werking.
UNDP Malawi
  • 21 december 2018

Doelstellingen internationale klimaatfinanciering ruimschoots behaald

Tijdens de laatste ministerraad van 2018 keurde de Vlaamse Regering een pakket van 11,5 miljoen euro internationale klimaatfinanciering goed. In totaal maakt de Vlaamse Regering dit jaar 15 miljoen euro vrij voor internationale klimaatfinanciering.
Sven Gatz, Minister CMJ en Québecse Minister van Internationale Betrekkingen, Nadine Girault
  • 12 december 2018

Versterking van culturele samenwerking met Québec

Op 12 december, verwelkomde Minister van Cultuur, Media en Jeugd, Sven Gatz de Québecse Minister van Internationale Betrekkingen, Nadine Girault in Brussel.