Nieuwe update van de lijst van dual use producten

Op 15 december 2017 publiceerde de Europese Unie de jaarlijkse update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de 'dual use' verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2268 van de Commissie van 26 september 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik .

Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van producten voor tweeërlei gebruik ook de Bijlagen II en IV en kan dus invloed hebben op uw uniale vergunningen of op de potentiële vergunningsplichtigheid van uw overbrengingen van 'dual use' producten naar andere Europese lidstaten. Voor een overzicht van de aanpassingen kun u terecht op de site van de DG Trade van de Europese Commissie .

Deze wijzigingen zijn van kracht sinds 16 december 2017.

Hier vindt u de laatste gecoördineerde versie van Verordening 428/2009.