Nieuwe secretaris generaal voor departement Buitenlandse Zaken

  • 3 april 2018

Op 1 april nam Freddy Evens de functie van waarnemend secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken op. Hij volgt Koen Verlaeckt op die na 10 jaar het departement verlaat voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Freddy Evens neemt de functie waar tot de Vlaamse Regering een nieuwe leidend ambtenaar benoemt.  

Freddy Evens startte zijn carrière bij de Vlaamse overheid in 1987 bij het Departement Onderwijs. In 1997 maakte hij de overstap naar de Administratie Buitenlands Beleid, de voorganger van het huidige Departement Buitenlandse Zaken. Hij was gedurende 11 jaar afdelingshoofd ‘buitenlands beleid -afdeling Europa’. In 2008 nam hij al eens kort de taak van waarnemend secretaris-generaal op zich.

In 2009 werd hij Hoofd van het Secretariaatspersoneel van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) die de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement adviseerde over het Vlaams internationaal beleid. In 2015 keerde hij terug naar het departement waar hij verantwoordelijk werd voor het belanghebbendenmanagement.

Na 10 jaar verlaat Koen Verlaeckt het departement en gaat aan de slag als secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De VLIR is het overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten. Onder zijn leiding werd het Departement internationaal Vlaanderen omgebouwd tot het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken en werden naast de taken op het hoofdkantoor ook de buitenlandse posten uitgebouwd.

Het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken

VLIR