Nieuwe samenwerking Zwitserland onderzoeken

  • 7 juni 2018

Minister-president Bourgeois ontving op 7 juni de Zwitserse staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. 

De bewindslieden bespraken onder meer de systemen van duaal leren in hun onderwijs. Beide systemen zijn zeer succesrijk en zorgen voor een belangrijke toegevoegde waarde voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Minister-president Bourgeois en staatssecretaris Ineichen-Fleisch besloten om samenwerking op dit terrein te laten onderzoeken.  

Zowel Zwitserland als Vlaanderen investeren massaal in onderzoek & ontwikkeling en innovatie. Ook hier besloten de bewindslieden om verdere samenwerking te onderzoeken.

Minister-president Bourgeois sprak ook over de brexit en uitte zijn bezorgdheid over de mogelijke gevolgen. Staatssecretaris Ineichen-Fleisch deelde zijn bezorgdheid.