Nieuwe compliance richtsnoeren

De dienst Controle Strategische Goederen stelt u graag haar vernieuwde ICP-brochure voor: Gids voor het interne nalevingsprogramma - Controle op de handel in strategische goederen. Deze Gids is een algemene leidraad voor alle operatoren actief in de handel in strategische goederen.

Een Internal Compliance Programme of ICP is een verzamelnaam voor interne bedrijfsmaatregelen die worden genomen opdat de handel conform de actuele regelgeving gebeurt. Het is een faciliterend instrument dat de nodige checks en controles inbouwt in de bedrijfsprocessen zodat steeds de controlewetgeving wordt nageleefd. Een ICP geeft de exporteur ook de mogelijkheid om proliferatierisico’s tijdig te detecteren en in te schatten. Daarnaast is een ICP een absolute voorwaarde om een globale exportvergunning voor dual-use items of om een voorafgaande machtiging (of certificaat van gecertificeerde persoon) te kunnen verkrijgen.

De nieuwe Gids voor het interne nalevingsprogramma bouwt voor exporteurs van dual-use items (producten van tweeërlei gebruik) verder op de Europese aanbevelingen inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik. Voor exporteurs van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal en ander voor militair gebruik dienstig materiaal integreert deze Gids de bestaande ICP richtsnoeren voorafgaande machtiging en certificaat van gecertificeerde persoon.

Verder heeft de Gids ook aandacht voor de verplichting van bedrijven om in hun activiteiten due diligence (gepaste zorgvuldigheid) inzake mensenrechten aan de dag te leggen. De concrete verwachtingen over die due diligence inzake mensenrechten zijn gedeeltelijk in lijn met de exportcontroleverplichtingen van exporteurs van strategische goederen. Daarom is het ICP een goed instrument voor bedrijven om due diligence inzake mensenrechten in hun interne processen te integreren. De relevante onderdelen in deze gids bevatten dan ook de due diligence-component.

Naast deze algemene gids zijn er specifieke richtsnoeren beschikbaar voor logistieke dienstverleners en voor kennisinstellingen.
Voor logistieke dienstverleners ontwikkelde de dienst Controle Strategische Goederen verschillende korte infofiches, zowel in het Nederlands als in het Engels, om de compliance inspanningen van deze sector te ondersteunen. Deze zijn beschikbaar op de pagina compliance richtlijnen voor logistieke dienstverleners.
Voor kennisinstellingen verwijst de dienst Controle Strategische Goederen graag naar de op 23 september 2021 gepubliceerde Europese aanbevelingen inzake interne nalevingsprogramma’s voor controles op onderzoek met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik.

Voor verdere informatie of bij vragen kan u terecht op onze pagina over Compliance en bij de werknemers van de dienst.