Nieuw aanvraagformulier internationaal invoercertificaat (IIC) beschikbaar

Het formulier voor de aanvraag van een internationaal invoercertificaat (IIC) is in lijn gebracht met de formulieren voor de aanvraag van vergunningen. U vindt het nieuwe formulier op de pagina “Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag”.

U gebruikt dit formulier als u defensiegerelateerde producten of civiele vuurwapens (inclusief onderdelen en munitie) wil invoeren in of overbrengen naar het Vlaamse Gewest, en de afzender in het land van afzending een internationaal invoercertificaat moet voorleggen om een uitvoer- of overbrengingsvergunning te bekomen.

Opgelet, een internationaal invoercertificaat is geen invoervergunning. Als de defensiegerelateerde producten of civiele vuurwapens (inclusief onderdelen en munitie) die u wil invoeren of overbrengen naar het Vlaamse Gewest vergunningsplichtig zijn, moet u apart een vergunning aanvragen. Daarover vindt u meer op de pagina “Invoer militaire goederen algemeen” (voor defensiegerelateerde producten) en de pagina “Invoer civiele vuurwapens algemeen” (voor civiele vuurwapens).