Succesvolle eerste Unesco-dag in Mechelen

  • 17 mei 2019

Op 17 mei vond voor de eerste keer in Vlaanderen een Unesco-dag plaats met meer dan 130 deelnemers. Het initiatief werd georganiseerd door de Vlaamse Unesco Commissie.

Het doel van de contactdag was om iedereen die van dichtbij of wat verderaf iets met Unesco heeft, te informeren en te betrekken. In een reeks sessies over verschillende thema’s kwamen boeiende sprekers aan het woord, waaronder VUC voorzitter en ererector Marc Vervenne, Michael De Cock, artistiek leider van de KVS, en Maurice de Greef, Unesco-leerstoelhouder aan VUB. Daarnaast was het de bedoeling om iedereen die werkt rond Unesco in Vlaanderen, in de kijker te zetten en participanten de kans te geven elkaars activiteiten te leren kennen. Het programma bestond uit vier specifieke sessies, met elk een aparte doelgroep en een gemeenschappelijk deel.

Unesco ’s normerend werk op vlak van onderwijs, wetenschappen en cultuur heeft een grote impact op het Vlaams beleid. Heel wat thema’s en internationale conventies van Unesco worden vertaald naar het Vlaams beleid, maar even goed in internationale regelgeving. Zo bijvoorbeeld worden de principes inzake culturele diversiteit overgenomen in internationale handelsakkoorden. Om verdere samenwerking te bevorderen, werkt Vlaamse Unesco Commissie verbindend tussen Unesco en de Vlaamse Gemeenschap en wil ze het publiek blijven informeren over het Unesco-gedachtengoed.