Nationaal programma voor het beheer van de klimaatverandering

Tijdsduur: 2011

Budget: 275.000

De Vlaamse overheid voorziet met deze subsidie een bijdrage aan het “Fast Start Financing” (FSF) budget dat landen in staat moet stellen zich aan te passen aan de impact van klimaatverandering.

Duur en budget

Op de begroting van 2011 werd 275.000 euro vrijgemaakt voor dit programma.

Probleemstelling

Zowat 98% van de slachtoffers van klimaatrampen leeft in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden vertonen een hogere gevoeligheid aan de klimaatverandering en kennen omwille van hun afhankelijkheid van landbouw en natuurlijke hulpbronnen ook een hogere kwetsbaarheid.

Uitwerking

De Vlaamse overheid voorziet een bijdrage aan het “Fast Start Financing” (FSF) budget. Het doel is om ontwikkelingslanden een snelle start te geven bij de uitvoering van adaptatie- en mitigatieactiviteiten. Mitigatie wil zeggen dat er acties worden ondernomen om de klimaatverandering te verminderen. Adaptatie refereert naar het aanvaarden dat de klimaatverandering een feit is en dat we onze levenswijze daaraan moeten aanpassen. Uiteraard hangen deze twee benaderingen nauw samen. Er moet een evenwicht zijn tussen de bijdragen voor mitigatie en die voor adaptatie, waarbij de meest kwetsbare landen prioriteit moeten krijgen.

Dit programma focust niet op een bepaald toepassingsgebied, maar ondersteunt de Malawische overheid om zelf het thema klimaatverandering op te nemen en op verschillende manieren te integreren in haar ontwikkelingsplannen.

Partner

UNDP is de coördinerende organisatie, maar er zijn verschillende VN-organisaties die technische assistentie ter beschikking stellen voor het programma. Naast UNDP, spelen ook WFP, de Wereldbank en FAO een belangrijke rol.