Multilateraal verdrag ter implementatie van met belastingverdragen verband houdende maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

Korte inhoud: Het voorliggend multilateraal instrument (MLI) BEPS is een instrument voor implementatie van deze BEPS-maatregelen in het kader van belastingverdragen. Concreet zal dit multilateraal verdrag de bestaande (verouderde) verdragen in één keer in lijn brengen  met de meest recente verdragsbepalingen die de OESO tegen belastingontwijking heeft ontwikkeld.

Ondertekening: 07/06/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 05/04/2019

pdf bestand1181_Ondertekende akte in het Engels en het Frans.pdf (5.87 MB)

pdf bestand1181_Nederlandse vertaling.pdf (603 kB)

pdf bestand1181_Nederlandse vertaling verklarende nota.pdf (952 kB)

pdf bestand1181_Engelse tekst verklarende nota.pdf (556 kB)

pdf bestand1181_Engelse tekst voorbehouden en kennisgevingen.pdf (635 kB)

pdf bestand1181_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (826 kB)

pdf bestand1181_Decreet.pdf (984 kB)