MoU inzake samenwerking in openbare diensten voor arbeidsvoorziening en beroepsopleiding tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Agentschap voor Arbeidsontwikkeling van het Ministerie van Arbeid, Taiwan

Korte inhoud: MoU tussen de VDAB en Taiwan inzake samenwerking in het kader van openbare tewerkstellingsdiensten.

Ondertekening: 02/11/2018

pdf bestand1246_MoU in het Engels.pdf (1.42 MB)