Minister van Landbouw Malawi bezoekt REO Veiling: “We need to make farming a business”

  • 6 maart 2018

Op 5 en 6 maart ontving Minister-president Bourgeois de Malawische Minister van Landbouw en Waterontwikkeling, Joseph Mwanamvekha in Vlaanderen. De Minister-president bracht zelf in augustus 2017 nog een bezoek aan Malawi tijdens zijn zending naar Zuidelijk Afrika.

Samen met de Minister-president bezocht de minister van Landbouw Mwanamvekha de REO tuinbouwveiling in Roeselare. Via dit bezoek wil de minister inzicht krijgen in hoe de landbouwsector in Vlaanderen georganiseerd wordt. In Malawi wordt vandaag enkel tabak via veilingen verhandeld. Een gelijkaardig systeem zou nu ook kunnen ontwikkeld worden voor de aan- en verkoop van groenten en fruit en kan zo bijdragen tot het ontwikkelen van een afzetmarkt voor groenten- en fruitproducenten. “We have experience with auctions in tobacco and tea. But we don’t have any organization of this kind for our vegetables. We can learn a lot from what we see here,” vertelt minister Mwanamvekha.

De minister brengt verder nog een bezoek aan onder meer de Boerenbond in Roeselare, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het bananengenencentrum aan de landbouwfaculteit van de KU Leuven en bij het departement Landbouw en Visserij. Op woensdag 7 maart zal de minister ontvangen worden door Joke Schauvliege, minister van Landbouw waarbij ze de grote lijnen van het Vlaams landbouwbeleid zal schetsen en de rol van de Vlaamse overheid in de ontwikkeling van de landbouwsector in Vlaanderen zal toelichten.

Malawi is één van de drie Vlaamse partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking. Onze samenwerking staat in Malawi volledig in het teken van landbouw, specifiek ter ondersteuning van kwaliteitsvolle en toegankelijke landbouwvoorlichting, duurzame productie en commercialisering van productie. 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in zuidelijk Afrika

Foto's van het bezoek: Flickr