Minister Schauvliege ontmoet collega Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf

  • 12 april 2018

Op 12 april bracht Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, een bezoek aan Düsseldorf. Een kennismakingsgesprek met haar collega, Christina Schulze Föcking, minister van Milieu, Landbouw, Natuur- & Consumentenbescherming van Noordrijn-Westfalen bood gelegenheid tot uitvoerig overleg over het mestbeleid, het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de luchtproblematiek.

Beide deelstaten kijken tegen vergelijkbare uitdagingen aan. Inzake plattelandsontwikkeling wordt reeds uitstekend samengewerkt tussen Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen. Beide ministers besloten verder informatie uit te wisselen en de contacten te intensifiëren.

Aansluitend bezocht minister Schauvliege het hoofdkantoor van de Metrogroep, dat eveneens in Düsseldorf gevestigd is. Met bestuurslid Heiko Hutmacher werd ingegaan op het duurzaamheidsbeleid bij de Metrogroep.

Met 18 miljoen inwoners is NRW Duitslands grootste deelstaat. Vlaanderen en NRW werken al jaren intensief samen. Een derde van de Vlaamse uitvoer naar Duitsland vindt zijn afzet in NRW.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Berlijn