Minister-president brengt Vlaamse Europese agenda naar HvJ-EU en Rekenkamer

  • 18 oktober 2017

Op uitnodiging van Koen Lenaerts, voorzitter van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, bracht Minister-president Geert Bourgeois op 18 oktober een bezoek aan het Hof.

Tijdens een werkvergadering en lunch spraken Voorzitter Lenaerts en Minister-president Bourgeois over de doorwerking van recente uitspraken van het Europees Hof voor Vlaanderen. Ook wisselden beiden van gedachten over het scharniermoment waarop de unie zich bevindt met de Brexit en voor het Europees handelsbeleid.

In de namiddag ontmoette de Minister-president Karel Pinxten in Luxemburg. Voormalig politicus Pinxten bekleedt een hoge functie binnen de Europese Rekenkamer. Deze instelling controleert of de middelen van de EU correct worden geïnd en besteed en helpt bovendien het financiële beheer van de EU te verbeteren.

Naast een aantal technische materies die verband houden met de controle op de inzet van Europese middelen in Vlaanderen, bespraken ze de efficiëntie en effectiviteit van Europese financiering, en de structuurfondsen in het bijzonder.