Memorandum van Overeenstemming tussen het Vlaamse beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn van Taiwan

Korte inhoud: De MoU zal de technisch-administratieve samenwerking versterken. De samenwerking zal zich toespitsen op kennisuitwisseling op het vlak van gegevensdelingsmechanismen in de zorg, management van ziekenhuizen, ziekenhuisinspectiediensten en - accreditering en ouderen- en langetermijnzorg.

Ondertekening: 29/01/2019

pdf bestand1216_Ondertekende akte in het Engels.pdf (139 kB)