Memorandum van Overeenstemming tussen het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Onderwijs van Taiwan inzake onderwijs

Korte samenvatting: MoU Vlaanderen - Taiwan inzake onderwijs.

Ondertekening: 12/07/2018