Memorandum van Overeenstemming tussen de Vlaamse Overheid en Taiwan

Korte inhoud: MoU Vlaamse Overheid - Taiwan inzake o.m. hernieuwbare energie, cleantech, ...

Ondertekening: 17/10/2017

pdf bestand1185_Ondertekende akte in het Engels.pdf (179 kB)