Memorandum van Overeenstemming inzake samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en Taiwan

Korte inhoud: Om de bilaterale samenwerking en betrekkingen verder te versterken, werd beslist om één MoU op te stellen die de reeds bestaande MoU's samenbrengt. Deze MoU biedt een kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en welzijn, milieubeleid, innovatie en schone technologieën, bedrijven en investeringen, werkgelegenheid en beroepsopleiding, wetenschap, en hernieuwbare energie. 

Ondertekening: 19/01/2022

pdf bestand1263_MoU in het Engels.pdf (483 kB)