Malawi

De Vlaamse Regering besliste in april 2006 om voor Malawi als derde partnerland voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking te kiezen op basis van een vergelijkende studie tussen de vijf minst ontwikkelde landen van Zuidelijk Afrika. De keuze van de Vlaamse Regering voor Malawi past in haar strategie om bij te dragen tot de internationale armoedebestrijding. De samenwerking met Malawi loopt voornamelijk in de sectoren landbouw en voedselzekerheid. De Vlaamse Regering ondersteunt programma’s inzake toegang tot landbouwvoorlichting, het faciliteren van de toegang naar de markt, ondersteuning van landbouwersorganisaties en het recht op voedsel.  Specifieke aandachtspunten in de samenwerking zijn de rol en positie van de vrouw in de landbouwsector en de gevolgen van de klimaatverandering op de voedselzekerheid van het land.

Voor de uitvoering van de landenstrategienota 2014-2018 voorziet de Vlaamse regering 25 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Partners in de samenwerking zijn het Ministerie van Landbouw van Malawi, multilaterale organisaties (ICRAF, WFP, FAO en UNDP) en niet-gouvernementele organisaties.