Maasverdrag

Korte inhoud: Het Maasverdrag of de Maasverdragen zijn de overeenkomsten met betrekking tot het stroomgebied van de Maas.

Ondertekening: 03/12/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 30/04/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 08/06/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/11/2005

Internationale ratificatie: 12/10/2005

Inwerkingtreding: 01/12/2006

pdf bestand548_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (541 kB)

pdf bestand548_Ondertekende akte in het Frans.pdf (511 kB)

pdf bestand548_Ondertekende akte in het Duits.pdf (539 kB)

pdf bestand548_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (271 kB)

pdf bestand548_Advies van de SERV.pdf (72 kB)

pdf bestand548_Advies van de MiNa-Raad.pdf (89 kB)

pdf bestand548_Advies van de Raad van State.pdf (75 kB)

pdf bestand548_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (244 kB)

pdf bestand548_Decreet.pdf (24 kB)