Maand- en jaarverslagen

Dit zijn de maandelijkse verslagen die door de Vlaamse Regering worden voorgesteld. De Vlaamse Regering informeert maandelijks over de uitgereikte en geweigerde vergunningen met betrekking tot de in-, uit en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. De Vlaamse Regering informeert eveneens maandelijks over de uitgereikte en geweigerde vergunningen met betrekking tot dual use goederen. Op deze manier wil de Vlaamse Regering de nodige transparantie verschaffen in haar beleid.

In deze rapporten wordt het land van bestemming, respectievelijk van herkomst, de aard van de goederen, de hoedanigheid van de bestemmeling en de waarde van de transactie aangegeven.

Indien aan de gepubliceerde maandverslagen nadien nog correcties zijn aangebracht ten aanzien van de oorspronkelijke versie, dan kan u in de bijlage een erratum vinden met aanduiding van de wijziging.

Hieronder vindt u eveneens de halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toepassing van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Militaire goederen

pdf bestandMaandverslag wapens augustus 2018.pdf (33 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens augustus 2018 toelichtingsnota.docx (211 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens augustus 2018 verlengingen.pdf (21 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens juli 2018.pdf (1.07 MB)

pdf bestandMaandverslag wapens juli 2018_toelichtingsnota.pdf (129 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens juli 2018_verlengingen.pdf (1.06 MB)

pdf bestandMaandverslag wapens juni 2018 (75 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens juni 2018_verlengingen (159 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens juni 2018_toelichtingsnota (217 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens mei 2018 (66 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens mei 2018_toelichtingsnota (212 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens april 2018 (30 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens maart 2018 (37 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens maart 2018_toelichtingsnota (194 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens februari 2018 (37 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens januari 2018 (96 kB)

pdf bestandMaandverslag wapens januari 2018_toelichtingsnota (124 kB)

 

pdf bestandMaandverslagen wapens 2017 (1.81 MB)

pdf bestandMaandverslagen Wapens 2017_Rechtzettingen (125 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2016 (2.03 MB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2016_Rechtzettingen (126 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2015 (1.27 MB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2014 (890 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2013 (859 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2012 (823 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2011 (736 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2010 (994 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2009 (829 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2008 (787 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2007 (856 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2006 (965 kB)

pdf bestandMaandverslagen wapens 2005 (139 kB)