Lidmaatschapsbijdrage aan het International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

Project: Lidmaatschap IHRA voor aandacht op Holocausteducatie, herinnering en onderzoek

Begunstigde: International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

Bedrag: 8.500 euro

Duur: jaarlijks

Vlaanderen is lid van het International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, een intergouvernementeel orgaan, met als doel de aandacht te vestigen op de nood voor Holocausteducatie, herinnering en onderzoek, zowel op nationaal als internationaal niveau) en betaalt jaarlijks 8.500 euro lidmaatschapsbijdrage.