Libische lokale besturen steken licht op in Vlaanderen

  • 10 februari 2017

Op 8 februari ging een driedaags bezoek van de Libische delegatie van lokale besturen aan Vlaanderen van start. De delegatieleden zijn in Vlaanderen om expertise uit te bouwen rond strategische beleidsplanning, bestuur, financieel beheer, anti-corruptie en transparantie. Met dit initiatief wil de Vlaamse overheid bijdragen aan het Europees buitenlands beleid dat gericht is op het creëren van stabiliteit en de (her-)opbouw van democratische instellingen aan de buitengrenzen van Europa, waaronder ook Libië.

Door de politieke chaos en de onveiligheid sinds 2011 verdwenen de overheidsdiensten nagenoeg in Libië en werd het land meer en meer een belangrijke transitroute voor illegale migratie naar Europa.

Het bezoek werd uitgewerkt door het Departement Buitenlandse Zaken op vraag van het Comité der Regio’s, dat al bijna twee jaar samenwerkingen tussen Europese overheden en Libische lokale besturen faciliteert. Op die manier wil het Comité bijdragen tot de verbetering van de Libische publieke dienstverlening en tegelijk contacten faciliteren tussen Libische overheden en de internationale gemeenschap.