Learning for Peace – Leren voor Vrede (2013)

Project: Learning for Peace – Leren voor  Vrede

Begunstigde: Flanders Peace Field vzw

Bedrag: 20.000 euro

Duur: december 2013 - december 2014

Flanders Peace Field vzw wil een duurzaam educatief project opzetten waarbij jongeren, vanuit het verhaal van de Kerstbestanden en het voetbal worden toegeleid naar vredeseducatie, gemeenschapsvorming, empowerment en kritische burgerzin.

De geschiedenis van WOI en de Kerstbestanden zijn, net als het voetbalverhaal, een middel om jongeren te doen reflecteren over conflicten van vandaag, over samenleven, over verdraagzaamheid en diversiteit, over fairplay op en naast het voetbalveld. De Kerstbestanden van 1914 die op vele plaatsen langs de frontlijn plaats hadden, zijn geen eenduidig verhaal. Het is een interessant verhaal om jongeren te laten reflecteren over oorlog en vrede, over conflicthantering en/of conflictbeheersing, over de wording van Europa als gevolg van de twee wereldoorlogen, over samenleven van verschillende gemeenschappen, over burgerzin, over kritisch burgerschap, over democratie en revolutie.

Flanders Peace Field ivzw wil educatieve programma’s ontwikkelen van 1, 2 of 3 dagen waarin Vlaamse en Brusselse jongeren de ontmoeting aangaan met jongeren, zowel uit eigen land als uit buurlanden die betrokken waren bij de Groote Oorlog. De prioritaire aandacht gaat daarbij naar Duitsland en Noord-Ierland.

Deze programma’s en ontmoetingen worden gebouwd rond twee concepten zijnde ‘educatie’ en ‘voetbal’. Deze combinatie maakt dit project ook uniek in de regio en aantrekkelijk voor binnen- en buitenlandse partners.

Tijdens de ontmoetingen laat men de jongeren niet alleen ervaren, reflecteren en sporten via interactieve methodieken. Dit resulteert in een zichtbaar event/tentoonstelling tijdens de Global Peace Games (september 2014),  de herdenking van de Kerstbestanden in december 2014 en de andere culturele events in het najaar 2014.