Landenstrategienota Zuid-Afrika - Vlaanderen 2017 - 2021

De LSN 2017-2021 komt voort uit een overlegproces tussen de Zuid-Afrikaanse Regering en de Vlaamse Regering. Dit resulteerde in een verbintenis om een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en de schepping van werkgelegenheid in de groene economie. 

De LSN 2017-2021 is afgestemd op de voornaamste beleidslijnen van de Zuid-Afrikaanse Regering inzake de groene economie en de klimaatverandering. De LSN 2017-2021 is eveneens afgestemd op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Regering.

Het gedeelde streven van de Zuid-Afrikaanse Regering en de Vlaamse Regering behelst de ondersteuning van innovatieve oplossingen voor de huidige uitdagingen rond de klimaatverandering, met als streefdoel de realisatie van een inclusieve samenleving en de bevordering van een inclusieve groene economie.

pdf bestandLandenstrategienota Zuid-Afrika 2017-2021 (1.92 MB)

 

 

Vlaanderen Zuid-Afrika landenstrategienota 2017-2021