Landenstrategienota Mozambique 2016-2020

Op 21 april 2016 vond de goedkeuring van de derde landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking in Mozambique plaats.

De gezondheidssector blijft centraal staan in deze samenwerking; Vlaanderen investeert hier jaarlijks 5 miljoen euro in. Beide regeringen zijn daarbij overeengekomen de focus te leggen op adolescenten en meer bepaald op adolescente meisjes (10-19 jaar), aangezien Mozambikaanse tienermeisjes zeer kwetsbaar zijn op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid.
 

pdf bestand2016 - landenstrategienota Mozambique 2016 - 2020 (1.18 MB)

pdf bestand2019 tussentijdse evaluatie Vlaanderen - Mozambique (1.16 MB)

 

 

Landenstrategienota Mozambique 2016-2020