Koerdische president Barzani krijgt steun voor referendum

  • 12 juli 2017

Op 11 juli ontving Minister-president Bourgeois de president van de Autonome Koerdische Regio in Irak, Masoud Barzani. President Barzani is in ons land om te praten met de Europese Unie over de toekomst van Koerdistan na de bevrijding van Mosoel.

Minister-president Bourgeois ontmoette president Barzani voor het eerst vorig jaar tijdens zijn bezoek aan Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan. Beiden bespraken toen de autonomie van de Koerdische regio na de oorlog met IS. Met de bevrijding van Mosoel en het verder terugdringen van de IS-strijders in Irak en Syrië, acht president Barzani de tijd rijp om een referendum over Koerdische autonomie te organiseren. Hiervoor roept hij de steun in van de Europese Unie en de internationale gemeenschap.

Minister-president Bourgeois was verheugd bij het weerzien van president Barzani en sprak zijn steun uit over het referendum: “Elk volk moet het recht hebben om zich uit te spreken over zijn eigen toekomst. Het organiseren van een referendum is een democratisch proces en het resultaat moeten wij respecteren”. Bourgeois wees ook op de stabiliteit van Iraaks Koerdistan, een regio met verschillende bevolkingsgroepen en religieuze strekkingen: “Het is een tolerant land waar verschillende volkeren - Koerden, Arabieren, Jezidi, Christenen, … - samenleven met respect voor alle religies. Het is een voorbeeld voor het Midden-Oosten.”