Kaderverdrag inzake de bescherming nationale minderheden

Korte inhoud: Europees Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

Ondertekening: 31/07/2001

pdf bestand508_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (176 kB)

pdf bestand508_Agreement in English.pdf (409 kB)