Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel

Korte inhoud: Het akkoord is gebaseerd op 4 pijlers: een politieke dialoog, een mechanisme om de vrijhandel tussen de partijen voor te bereiden, een versterking van de economische banden vooral inzake investeringen en leveren van diensten, en de uitbreiding van de samenwerking naar nieuwe sectoren.

Ondertekening: 21/06/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 19/12/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 24/01/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 11/12/1999

Internationale ratificatie: 23/12/1998

Inwerkingtreding: 01/02/1999

pdf bestand301_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (391 kB)

pdf bestand301_Agreement in English.pdf (288 kB)

pdf bestand301_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (457 kB)

pdf bestand301_Advies van de Raad van State.pdf (30 kB)

pdf bestand301_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (74 kB)

pdf bestand301_Decreet.pdf (41 kB)