Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

Korte inhoud: Deze overeenkomst brengt een kader tot stand voor de ontwikkeling van de bilaterale economische betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Korea, en heeft betrekking op de ontwikkeling van het handelsverkeer. Een belangrijk deel van de overeenkomst werd gewijd aan de samenwerking op economisch, industrieel en wetenschappelijk gebied.

Ondertekening: 28/10/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 09/02/1999

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/03/1999

Publicatie tekst in Staatsblad: 11/12/1999

Internationale ratificatie: 04/03/1999

Inwerkingtreding: 01/04/2001

Beëindiging: 01/06/2014

pdf bestand237_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (316 kB)

pdf bestand237_Agreement in English.pdf (243 kB)

pdf bestand237_Protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (383 kB)

pdf bestand237_Protocol (accession 10 to the EU) in English.pdf (382 kB)

pdf bestand237_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (136 kB)

pdf bestand237_Advies van de Raad van State.pdf (20 kB)

pdf bestand237_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (49 kB)

pdf bestand237_Decreet.pdf (60 kB)