Invoer militaire goederen algemeen

Invoer vanuit een land buiten de Europese Unie

Kies de optie "Invoer militaire goederen" als u de defensiegerelateerde producten wilt invoeren vanuit een niet-Europese lidstaat . Hiervoor is er bij invoer een vergunning nodig.

Zoals toegelicht in de algemene sectie “Militaire goederen”  gaat het daarbij enkel over defensiegerelateerde producten die als “gevoelige goederen” beschouwd worden en defensiegerelateerde producten die bijkomend opgelijst staan in de lijst in bijlage 2 bij het Wapenhandelbesluit.

De invoer van andere defensiegerelateerde producten en van ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal valt buiten controle, tenzij het gaat over goederen waarvan de invoer verboden is. Daarover vindt u meer in de sectie “Wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn”.

Overbrenging naar het Vlaamse Gewest

Kies de optie "Overbrenging  militaire goederen vanuit EULS" als u de defensiegerelateerde producten naar het Vlaamse Gewest wilt overbrenging die bij overbrenging naar het Vlaamse Gewest onder controle staan.

Zoals toegelicht in de algemene sectie “Militaire goederen” gaat het daarbij enkel over defensiegerelateerde producten die als “gevoelige goederen” beschouwd worden en defensiegerelateerde producten die bijkomend opgelijst staan in de lijst in bijlage 2 bij het Wapenhandelbesluit.

De overbrenging naar het Vlaamse Gewest van andere defensiegerelateerde producten en van ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal valt buiten controle, tenzij het gaat over goederen waarvan de overbrenging verboden is. Daarover vindt u meer in de sectie “Wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn”.