Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

Korte inhoud: De Investeringsbeschermingsovereenkomst (IPA) zal zorgen voor een hoog niveau van investeringsbescherming. De overeenkomst omvat alles aspecten van de nieuwe aanpak van de EU betreffende investeringsbescherming en de handhavingsmechanismen ervan, waarin de bestaande bilaterale investeringsverdragen tussen Vietnam en lidstaten van de EU niet voorzien. De overeeenkomst voorziet in de oprichting van een permanent internationaal en volledig onafhankelijk stelsel voor geschillenbeslechting.

Ondertekening: 30/06/2019

pdf bestand1243_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (11.14 MB)