Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

Korte inhoud: De Investeringsbeschermingsovereenkomst (IPA) zal zorgen voor een hoog niveau van investeringsbescherming. De overeenkomst omvat alles aspecten van de nieuwe aanpak van de EU betreffende investeringsbescherming en de handhavingsmechanismen ervan, waarin de bestaande bilaterale investeringsverdragen tussen Singapore en lidstaten van de EU niet voorzien. De overeeenkomst voorziet in de oprichting van een permanent internationaal en volledig onafhankelijk stelsel voor geschillenbeslechting.

Ondertekening: 19/10/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 03/07/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2020

pdf bestand1210_Akte in het Nederlands.pdf (12.01 MB)

pdf bestand1210_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (213 kB)

pdf bestand1210_Advies Raad van State.pdf (190 kB)

pdf bestand1210_Decreet.pdf (71 kB)