Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

Korte inhoud: De Investeringsbeschermingsovereenkomst (IPA) zal zorgen voor een hoog niveau van investeringsbescherming. De overeenkomst omvat alles aspecten van de nieuwe aanpak van de EU betreffende investeringsbescherming en de handhavingsmechanismen ervan, waarin de bestaande bilaterale investeringsverdragen tussen Singapore en lidstaten van de EU niet voorzien. De overeeenkomst voorziet in de oprichting van een permanent internationaal en volledig onafhankelijk stelsel voor geschillenbeslechting.

Ondertekening: 19/10/2018

pdf bestand1210_Akte in het Nederlands.pdf (12.01 MB)