Interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Mercado Comun del Sur (MERCOSUR) en zijn deelnemende Staten, anderzijds

Korte inhoud: De basisdoelstelling van dit kaderakkoord bestaat erin de banden tussen de Europese Unie en de Mercosur te verstevigen met het oog op de totstandbrenging van een interregionale associatie.

Ondertekening: 15/12/1995

Bekrachtiging en afkondiging: 17/12/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 24/01/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/12/1998

Internationale ratificatie: 04/08/1998

Inwerkingtreding: 01/07/1999

pdf bestand312_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.3 MB)

pdf bestand312_Agreement in English.pdf (1.15 MB)

pdf bestand312_Gezamenlijke verklaring betreffende de politieke dialoog tussen de EU en Mercosur (in het Nederlands).pdf (1010 kB)

pdf bestand312_Memorie van Toelichting.pdf (82 kB)

pdf bestand312_Advies van de Raad van State.pdf (29 kB)

pdf bestand312_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (84 kB)

pdf bestand312_Decreet.pdf (46 kB)