Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen

Korte inhoud: Het Ballastwaterverdrag is gericht op het voorkomen, beperken en uiteindelijk uitbannen van de verplaatsing van schadelijke aquatische organismen en ziektekiemen door de controle en het beheer van het ballastwater en de sedimenten van schepen.

Ondertekening: 13/02/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 13/11/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/12/2015

Publicatie tekst in Staatsblad: 04/09/2017

Internationale ratificatie: 07/03/2016

Inwerkingtreding: 08/09/2017

pdf bestand1125_Ondertekende akte in het Engels.pdf (460 kB)

pdf bestand1125_Nederlandse vertaling.pdf (320 kB)

pdf bestand1125_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (315 kB)

pdf bestand1125_Advies van de Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen.pdf (25 kB)

pdf bestand1125_Advies van de Vlaamse Havencommissie.pdf (60 kB)

pdf bestand1125_Advies van de Raad van State.pdf (142 kB)

pdf bestand1125_Decreet.pdf (815 kB)