Inschatting toelaatbaarheid export

Bedrijven die strategische goederen uitvoeren en dus aan exportcontrole onderworpen zijn hebben er baat bij om de toelaatbaarheid van een mogelijke transactie zo snel mogelijk te kunnen inschatten. Dat betekent vaak nog voor een formele vergunningsaanvraag, ondersteund door de nodig documenten, mogelijk is en soms zelfs voor het aangaan van enige handelsrelatie. 


Die inschatting is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf. Zowel in het kader  van exportcontrole als van due diligence (“gepaste zorgvuldigheid”) inzake mensenrechten is transactiescreening een belangrijk aandachtspunt en bedrijven worden verwacht dit in hun interne processen te integreren. De dienst Controle Strategische Goederen (“dCSG”) kijkt daar ook op toe bij checks van de internal compliance-programma’s (ICP) van bedrijven en voorziet ook ondersteuning voor het uitvoeren van transactiescreening. Deze verschillende aspecten worden verder toegelicht op de pagina over due diligence inzake mensenrechten in het compliance-gedeelte van de website.


De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven neemt niet weg dat in sommige gevallen de inbreng van de dCSG zelf meerwaarde kan hebben, bijvoorbeeld met het oog op een beslissing om al dan niet bepaalde sales- en/of marketingactiviteiten op te starten. Die inbreng kan soms ook door potentiële klanten vereist worden, bijvoorbeeld als bij de start van onderhandelingen een indicatie van de mogelijkheid tot uitvoer gevraagd wordt of als bij de publicatie van tenders een dergelijk document moet voorgelegd worden. Omtrent de uitvoer van defensiegerelateerde producten en ordehandhavingsmateriaal voorziet het Wapenhandeldecreet daarvoor een formeel instrument, namelijk het voorlopig advies. Daarnaast werd omtrent de uitvoer van alle strategische goederen de administratieve praktijk van indicatieve inlichtingen ontwikkeld. Deze opties worden verder toegelicht op de pagina over het voorlopig advies en de pagina over indicatieve inlichtingen. De dCSG blijft daarenboven ook beschikbaar voor informeel advies via telefoon.