INFODAG UITGESTELD NAAR 4 SEPTEMBER 2020

De Vlaamse Unescocommissie heeft beslist om de infodag - gepland op 1 april - uit te stellen naar 4 september. De inschrijvingen voor 1 april vervallen: gelieve u opnieuw te registeren voor 4 september. 

Dank voor uw begrip. 

INFODAG UNESCO-GEBIEDSERKENNINGEN
Zonienwoud

Als jij dagelijks bezig bent met erfgoedbeheer, natuurbescherming, landschapszorg of streekontwikkeling, dan nodigen wij jou graag uit op onze infodag over Unesco-gebiedserkenningen op 4 september in Brussel.

 

Unesco’s Werelderfgoed is bij de meeste mensen wel gekend, maar Unesco heeft ook nog andere keurmerken voor waardevolle gebieden: Unesco Biosfeergebieden en Unesco Geoparken. Die willen we graag ook meer bekendheid geven in Vlaanderen.

De Vlaamse Unesco Commissie organiseert daarom in samenwerking met de Regionale Landschappen en de Vlaamse Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos op vrijdag 4 september april 2020 een infodag in Brussel om de verschillende gebiedserkenningen van Unesco beter te leren kennen, en om te kijken hoe ze sporen met het Vlaamse beleidskader voor de bescherming van erfgoedsites en natuurgebieden. De infodag is gericht op experts en beleidsmedewerkers vanuit de verschillende overheden, organisaties en instituten in Vlaanderen die betrokken zijn bij erfgoed, natuur, landschap en streekontwikkeling.  

In de voormiddag geven experts met ruime kennis en ervaring met Unesco een toelichting bij elk van Unesco’s gebiedserkenningen. Om het zo concreet mogelijk te maken zal telkens een voorstelling volgen van een gebied in Vlaanderen met een Unesco-erkenning op zak of die de voorbereiding daarvoor heeft aangevat. We sluiten de voormiddag af door de verschillen en gelijkenissen bij de drie types Unesco-gebieden op een rijtje te zetten.

In de namiddag kijken we hoe de bescherming en de erkenning van waardevolle gebieden elders in Europa is georganiseerd en wat het toekomstig Vlaamse beleid op dat vlak zal brengen, met oog voor de nieuwe ‘Vlaamse Parken’. Na een koffiepauze volgt een slotdebat met Vlaamse beleidsmakers en experts met ruime ervaring bij Unesco’s gebiedserkenningen.

Een meer gedetailleerd programma vindt u onderaan. 

INSCHRIJVEN is gratis en kan tot maandag 24 augustus 2020.

De Vlaamse Unesco Commissie organiseert deze infodag in samenwerking met: 

partners infodag unescogebieden
Programma
09:30 

Welkom en introductie

Lukas Van Damme, algemeen secretaris Vlaamse Unesco Commissie

09:40 - 10:10

Werelderfgoed

 • Algemene duiding
  Piet Geleyns, beleidsmedewerker Onroerend Erfgoed

 • Zoniënwoud als enige natuurlijk werelderfgoed in België
  Patrick Huvenne, regiobeheerder, Agentschap Natuur en Bos 

10:10 - 11:00

Biosfeergebieden

 • Algemene duiding en internationale voorbeelden
  Vincent Van Ryssegem, consulent Unesco

 • Vlaams-Nederlands kandidaat Biosfeergebied Kempen-Broek
  Erwin Christis, projectleider Kempen-Broek 

11:00 - 11:20

koffiepauze

11:20 - 12:10

Geoparken

 • Algemene duiding en internationale voorbeelden
  Katrien Heirman,  adviseur internationaal beleid, Geologische Dienst Nederland

 • Vlaams-Nederlands kandidaat Geopark Scheldedelta
  Luc Bauters,  erfgoedconsulent, provincie Oost-Vlaanderen 

12:10 - 12:30

Synthese Unesco's gebiedserkenningen

 • Vergelijking tussen de gebiedserkenningen
  Marike Bontenbal,  adviseur wetenschap, Nederlandse Unesco Commissie 

12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:10

Gebiedserkenningen in internationale context

 • Landschaps-, Regionale en Nationale Parken  in Europa: de vlag en de lading
  Johan Van Den Bosch,  projectleider, Nationaal Park Hoge Kempen

 • Nederlandse nationale parken 2.0
  Janneke van Montfort, hoofd, Nationale Parken Bureau, Nederland 

14:10 - 14:50

Vlaamse gebiedserkenningen

 • Landschap voor Vlaanderen, cultuurhistorisch perspectief
  Marc De Bie, directeur onderzoek landschap, Onroerend Erfgoed

 • Toekomstig beleid 'Vlaamse parken'
  Dries Desloover, projectleider Vlaamse Parken, Agentschap Natuur en Bos 

14:50 - 15:10 koffiepauze
15:10 - 16:00

Debat: toekomst Unesco-gebiedserkenningen in Vlaams kader

Moderator: Jan Holderbeke, journalist VRT
Introductie: Kristof Vandenberghe, secretaris Geopark Programma, Unesco

 • Dries Gorissen – directeur gebiedsgerichte werking, Agentschap Natuur en Bos
 • Guido Tack – erfgoedconsulent landschap, Onroerend Erfgoed
 • Marike Bontenbal – adviseur wetenschap, Nederlandse Unesco Commissie
 • Luc Bas – directeur Europa, International Union for Conservation of Nature
 • Bas Van der Veken  – voorzitter, Vlaams Overleg Regionale Landschappen

Vragen publiek

16:00 - 16:15

slotwoord

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

16:15 - 17:30 receptie

 

WAAR?

VLAAMSE OVERHEID

Tour & Taxis site
Herman Teirlinckgebouw  
Auditorium 

Havenlaan 88
1000 Brussel

Bereikbaarheid

WANNEER?

Vrijdag 4 september 2020 (NIEUWE DATUM)

 • 09:00 Ontvangst
 • 09:30 Programma
 • 16:15 Receptie
 • 17:30 Einde
Vlaamse Unesco Commissie