Individuele vergunning

Hoe aanvragen?

Een individuele uitvoervergunning vraagt u aan via het aanvraagformulier dat u vindt op deze pagina, vooraleer u een export onderneemt voor de naar één bepaalde klant in één bepaald land, voor de export van dual use goederen. Het gaat hier om één bepaalde export, of om meerdere exporten van één specifiek goed of product naar één eindgebruiker in één land.

U stuurt dit aanvraagdocument naar de dienst Controle Strategische Goederen, samen met een eindgebruikerscertificaat ondertekend door de eindgebruiker wanneer deze gekend is of door de bestemmeling.

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. Er mag gebruik worden gemaakt van bijlagen en annexen voor de aanvulling of verduidelijking van bepaalde gegevens, maar het niet opgeven van (algemene) gegevens waar mogelijk en het louter verwijzen naar de bijlagen of annexen in het aanvraagdocument kan tot gevolg hebben dat uw aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard. De informatie en beschrijvingen worden bij voorkeur in het Nederlands opgegeven, behoudens enige terminologie die courant in het Engels wordt gebruikt.

Deze vergunning is geldig voor de hele Europese Unie. De contracterende partij, de exporteur, vraagt de vergunning aan in het land van vestiging. Indien je bedrijf haar hoofdzetel in het Vlaams Gewest heeft, dan is de dienst Controle Strategische Goederen bevoegd.

Individuele uitvoervergunningen zijn drie jaar geldig en kunnen verlengd worden voor drie jaar, voor de waarde die nog op de oorspronkelijke vergunning openstaat. Bij verlenging moet je een nieuw aanvraagformulier indienen voor de overblijvende hoeveelheid goederen samen met de oorspronkelijke uitvoervergunning. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum stuur je steeds de vergunning terug naar de dienst Controle Strategische Goederen. Er is een rapporteringsverplichting bij een individuele uitvoervergunning naar een lokale verdeler, dus wanneer van tevoren niet geweten is wie de eindklant zal zijn. Meer info daarover vindt u onder "Rapportering"

 

Het eindgebruikerscertificaat

Het eindgebruikerscertificaat (EUC) is een essentieel document dat nodig is bij het aanvragen van een individuele uitvoervergunning. Het EUC geeft specificaties aan over de partijen, over de producten of goederen en een verklaring van de eindgebruiker of verdeler.

Het EUC verbindt de eindgebruiker juridisch, wat de exporteur dus indekt. Het geeft de mogelijkheid tot verificatie van de eindgebruiker, met name een verificatie van het bestaan van de klant en van de juiste hoedanigheid van de ondertekenaar.

Het EUC bevat concreet de volgende informatie:

-een duidelijke omschrijving van het eindgebruik;

-een verklaring van de eindgebruiker of van de verdeler dat aangeeft:

  • de juiste informatie te bevatten;
  • geen proliferatiegevoelig eindgebruik voor ogen te hebben;
  • een verklaring niet aan wederuitvoer of afwending te doen;
  • aangeven of het civiel of militair eindgebruik is.

Voor dual-use exporten is een certificering van het EUC vereist. Er zijn twee mogelijkheden:

-u laat dit van tevoren doen (alvorens u de aanvraag bij ons indient) door de Belgische Ambassade ter plaatse of door de plaatselijke Kamer van Koophandel in het land van de eindgebruiker;

OF

-u laat dit door ons doen op het moment dat u de aanvraag voor de vergunning indient. Wij werken hiervoor samen met de FOD Buitenlandse Zaken en de lokale FIT-kantoren van Vlaanderen wereldwijd.

Praktisch

Voor het EUC gebruikt u het sjabloon op deze website, geprint op het hoofdingpapier van de eindgebruiker.

Opgelet voor de export van schedule 3 CWC gecontroleerde chemische producten naar landen die geen lid zijn van het Chemical Weapons Convention dient u het specifieke schedule 3 CWC end use certificate te laten invullen. Dit certificaat moet ondertekend worden door de bevoegde dienst van het land van bestemming.

 

Enkele tips:

  • De informatie op het EUC primeert op de informatie op het aanvraagformulier. Kijk goed na of de hoeveelheden, productspecificaties en contactgegevens op het EUC overeenstemmen met degene op het aanvraagformulier.
  • Licht uw klant in dat ze mgelijks gecontacteerd zullen worden door de Belgische Ambassade of het FIT-kantoor ter plaatse.
  • Geef bij herhaaldelijke exporten naar dezelfde klant aan uw klant mee dat een ondertekening door dezelfde persoon in elk nieuw dossier de zaken bespoedigt.
  • Zorg ervoor dat een verifieerbaar persoon het EUC ondertekent.