Ijzeren Rijn

De IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, werd in juli 2015 door de Europese Commissie geselecteerd in haar programma van trans-Europese transportnetwerken. De IJzeren Rijn is van groot belang voor de Vlaamse economie. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Vlaanderen. In 2015 bedroeg de totale Vlaamse uitvoer naar Duitsland 50 miljard euro. Ter illustratie, dat komt overeen met meer dan 20 procent van het totale Vlaamse bbp. 

Er liggen verschillende pistes op tafel: de re-activering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn, de bouw van een nieuwe spoorlijn langs de A52-autosnelweg in Duitsland, en een “derde weg”-voorstel. Deze laatste oplossing focust op korte termijn-verbeterwerken op een aantal spoorsecties in de Rijn-Ruhr-regio.

Een haalbaarheidsstudie onderzoekt momenteel drie alternatieve grensoverschrijdende spoorverbindingen in de driehoek Roermond-Venlo-Viersen. Dit gebied is strategisch van groot belang: het heeft een groot potentieel om een belangrijke rol te spelen bij de optimalisatie van spoorverbindingen voor de grote Oost-West goederenstromen.  De studie zou afgewerkt moeten zijn tegen juni 2017. 

Vlaanderen heeft er alle belang bij dat het IJzeren Rijn project zo snel mogelijk opgestart en gerealiseerd kan worden. De Vlaamse Regering zal hiertoe de diplomatieke inspanningen om dit project te realiseren met de bevoegde autoriteiten in Nederland, Duitsland en Nordrhein-Westfalen opdrijven.

 

Spoorweg