ICP en AEO

Een Authorised Economic Operator (AEO) erkenning en een ICP zijn niet aan elkaar gelijk. Wel kunnen er elementen uit een AEO certificering gebruikt worden in het opstellen, implementeren of beoordelen van een ICP. Zo zijn er verschillende elementen van beide systemen die elkaar raken of zelfs gedeeltelijk overlappen zoals bijvoorbeeld archivering en documentatie, training en audits. Maar enkel met een AEO-erkenning komt het bedrijf bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een globale vergunning.