IAO-Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie

Korte inhoud: Als uitgangspunt stelt het verdrag dat elke lidstaat een geïntegreerde en inclusieve aanpak moet hanteren om geweld en intimidatie op de werkvloer te vermijden en te verhelpen.

Aanneming: 21/06/2019

pdf bestand1241_Nederlandse vertaling.pdf (291 kB)

pdf bestand1241_Verdrag in het Engels.pdf (58 kB)